---- TOMY ZBIOROWE

------Planowanym efektem końcowym badań prowadzonych w kolejnych latach przez uczestników projektu jest publikacja tomów zbiorowych z monograficznymi opracowaniami wybranych utworów czterech pisarzy polskiego oświecenia. Tomy z rozprawami o charakterze analityczno-interpretacyjnym (zob. zakładkę: Tomy zbiorowe) będą się ukazywały w numerowanej serii stołecznego wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN: Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia:

------Czytanie Krasickiego, pod redakcją pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra i Bożeny Mazurkowej. Warszawa 2014. CPPO, t. 2.

------Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod redakcją Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej. Warszawa 2015. CPPO, t. 3, cz. 1.

------Czytanie Naruszewicza, cz. 2, pod redakcją Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej. Warszawa 2015. CPPO, t. 3, cz. 2.

------Czytanie Trembeckiego, cz. 1, pod redakcją Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, Warszawa 2016. CPPO, t. 4, cz. 1.

------Czytanie Trembeckiego, cz. 2, pod redakcją Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, Warszawa 2016. CPPO, t. 4, cz. 2.

------Czytanie Karpińskiego, cz. 1, pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Warszawa 2017. CPPO, t. 5, cz. 1.

------Czytanie Karpińskiego, cz. 2, pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Warszawa 2017. CPPO, t. 5, cz. 2.