Czytanie poetów polskiego oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów Barbara Wolska, redakcja naukowa Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, ss. 156, 4 nlb.